Idrott-hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbe­
finnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor
betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper
om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

• förebygga risker vid fysiska A ktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Ur LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

Klicka på länken så ser du vår pedagogiska planering i Idrott-Rörelse

Målområde idrott

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *