Förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklassens Mål

Förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet har en gemensam läroplan, Lgr11. I Läroplanen finns riktlinjer och mål för de tre verksamheternas pedagogiska arbete och undervisning.

I förskoleklassen ska undervisningen ta fasta på de delar som handlar om elevernas personliga utveckling. Exempelvis ska skolan sträva efter att varje elev

– utvecklar nyfikenhet och lust att lära,

– utvecklar sitt eget sätt att lära,

– utvecklar tillit till sin egen förmåga,

– känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Verksamheten i förskoleklassen ska vara anpassad efter 6- åringens behov av rörelse, lek och möjlighet till eget utforskande.

Barnen i förskoleklassen inhämtar kunskaper och lär sig med hjälp av förskolans viktigaste pedagogiska redskap: lek, skapande och eget utforskande.

Ditt barn får i egen takt och med lusten och leken som drivkraft lära känna skolans värld.

I läroplanen trycker man på att det är elevernas FÖRMÅGOR som utvecklas. Följande förmågor utvecklas: kreativitet, samarbete,ansvar,nyfikenhet,initiativ,självtillit,uthållighet,
kommunikation,tålamod.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *