Natur, teknik och programmering

En härlig dag i Parken, skriva dagbok, idrott, matematik och programmering är en del av denna veckas olika aktiviteter. . Vi arbetar med Boken om mig, veckans dagar, med geometriska former bygger vi en raket, sorterar lego i färger. Läser Sandvargen och räknar modighetärken=blåmärken. Vi lär oss hur man styr en Be Bot. Övar i par att skriva med hjälp av rutor och pilar. Trycka på varandras ryggar, fram, bakåt, svänga och snurra runt.🤗


Prenumerera på nya blogginlägg